تسلا 7.7 درصد از درآمد ناخالص خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است!

Buy now